SQM, s. r. o. - Váš svet kvality

Profil spoločnosti

V dnešnom konkurenčnom svete je kvalita jednou z najdôležitejších vecí, ktorá oddeľuje vedúce podniky od ich nasledovníkov!

  • poradenská činnosť
  • príprava systému manažérstva kvality a certifikácia systémov
  • trvalé zlepšovanie kvality pomocou nástrojov a procesov v riadení
  • mapovanie, riadenie a zlepšovanie procesov
  • ekonomická poradenská činnosť
  • servis a predaj software a hardware

Spoločnosť SQM vznikla s úmyslom venovať sa poradenskej činnosti v oblasti výstavby systémov kvality, certifikácie systémov kvality, certifikácie výrobkov.

Našim cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, ktoré pomôžu našim zákazníkom stať sa úspešnými.

Od apríla 2005 sme otvorili prevadzku SQMPC zaoberajucu sa servisom a predajom vypoctovej techniky. Viac info na www.sqmpc.sk